JUDr. Michaela Vosecká Klečková

Váhy

advokátka

 • v roce 2000 jsem absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně

 • v roce 2000 jsem úspěšně složila rigorózní zkoušky a získala titul doktorky práv (JUDr.)

 • od roku 2000 do konce roku 2003 jsem vykonávala právní praxi jako advokátní koncipientka, poté složila advokátní zkoušky

 • od roku 2004 jsem zapsána u České advokátní komory jako samostatná advokátka

 • na jaře 2005 jsem založila vlastní advokátní kancelář se sídlem v Brně, následně i pobočku v Lysicích a od roku 2010 také v Praze

 • hovořím německy a anglicky


 • A proč si vybrat právě moji advokátní kancelář?


  Při své práci pro každého z klientů kladu důraz především na:

 • rychlost, spolehlivost, preciznost

 • vysokou profesionální úroveň

 • osobní přístup ke každému z Vás, ať jste fyzická osoba nebo firma

 • schopnost rychlého rozhodování, velkým kladem jsou výborné vyjednávací schopnosti

 • flexibilitu a schopnost a ochotu se maximálně klientovi přizpůsobit jak co do času poskytnutí služby, tak i do jeho místa a formy – služby poskytuji buď přímo v v kanceláři nebo v sídle klienta, v dohodnutém čase, rovněž prostřednictvím e-mailu či formou telekonferencí…


 • Každý z klientů je průběžně informován o postupu v dané věci i o rizicích, která mohou v jeho věci nastat, také o právních či ekonomických dopadech a důsledcích zvolených řešení. Každý jednotlivý právní krok s klientem předem konzultuji, přičemž je hodnocena také otázka finančních nákladů na straně klienta. Cílem je rychlé a účinné řešení, které nás společně dovede k požadovanému cíli a k dosažení pro Vás jako klienta nejvhodnějšího a nepříznivějšího výsledku. K tomu mi pomáhají dlouholeté zkušenosti a znalosti, které stále rozšiřuji dalším vzděláváním všech členů týmu kanceláře prostřednictvím nejrůznějších školení, seminářů či studiem aktuální judikatury soudů všech stupňů.

  Samozřejmostí je pojištění kanceláře proti odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem advokacie.

  Služby